skip to Main Content
  • Vår inkassoavdeling foretar innkreving av utestående krav på no cure no pay basis  slik at du ikke trenger å engasjere deg i purrerunder med dine kunder.
  • Våre advokater hjelper deg til etableringer – til en problemfri drift og til å løse andre problemer som måtte oppstå. (også av privat karakter)(gratis advokatråd for inkassokunder)
  • Vår regnskapsavdeling hjelper deg med regnskap, ligningsoppgaver  og skatt
  • Vår eiendomsavdeling hjelper deg med forvaltning av fast eiendom/leiligheter.
No Cure no Pay / Ingen avgift
Gratis juridisk support
Skatt og ligningshjelp
Eiendomsforvaltning
Uttalelser

Får jeg renter på kravet mitt

Ja - vi beregner renter (for tiden hele 8,5%)  Renten utbetales sammen med kravet etter at debitor har innbetalt disse postene til oss

Er det riktig at man får gratis råd om alt fra skatt til arv

Ja - er du inkassokunde - kan bedriften og alle ansatte få råd om skatt/ligning - om arv og alle andre forhold knyttet til virksomheten eller personlige forhold. Våre advokater vi gi de råd de mener er best i saken. 

Back To Top