skip to Main Content
  • Vår inkassoavdeling foretar innkreving av utestående krav på no cure no pay basis  slik at du ikke trenger å engasjere deg i purrerunder med dine kunder.
  • Våre advokater hjelper deg til etableringer – til en problemfri drift og til å løse andre problemer som måtte oppstå. (også av privat karakter)
  • Vår regnskapsavdeling hjelper deg med regnskap og skatt
  • Vår eiendomsavdeling hjelper deg med forvaltning av fast eiendom.
Back To Top