skip to Main Content
Forhåndsregler:
 
– ikke oppgi personopplysninger over telefon, e-post eller internett dersom du ikke har initiert samtalen
– ikke legg igjen personopplysninger hos bedrifter du ikke kjenner
– vurder lås på postkasse
– riv i stykker dokumenter som inneholder personopplysninger
– bruk brannmur, virusprogram og antispionprogram
Symptomer:
– regninger for produkter du ikke husker
– uventede poster på regninger – utskrifter
– noen ber om bekreftelse på kreditter uten at du har spurt om det
– varsel om adresseendring
– telefon om ukjente varekjøp
– gjenpart av ukjent kredittsjekk
– post som forvirrer – ordresedler ol.
Oppfølging når tyveri har skjedd:
– ta kontakt med alle bedrifter du har vært aktiv hos
– reager om du får informasjon om en ny konto
– stengt alle konti som har vært utsatt for ukjente disposisjoner
– vis til de ukjente disposisjonene ovenfor kortselskap
– følg med på posten – mistanke om endring av adresse – ta kontakt med Posten
– anmeld forholdet til Politiet
Phishing
e-mails som sendes for innhenting av info
– ikke oppgi personlig eller finansiell info på bakgrunn av e-mail (banker sender aldri slike forespørsler på e-mail)
– ta kontakt med avsender for verifisering av mailen
– ikke klikk på linker — skriv epost-adressen manuelt
– sjekk om adressen er feilskrevet (.com istedet for .no)
– forsikre deg om at nettbank mv har krypterte sider ( https://)
Back To Top