skip to Main Content
  • Vi hjelper deg med drift av eiendommen /leiligheten
  • Vi hjelper deg med å sende ut husleiekrav
  • Vi hjelper deg med å følge opp husleier — innkreving — utkastelser
  • Vi hjelper deg med avtaler rundt oppussing – oppgraderinger – vedlikehold – utbygging
  • Vi hjelper deg med seksjonering
  • Vi hjelper deg med de skattemessige aspektene som kan oppstå
Back To Top