skip to Main Content

Inkasso på vegne av en momspliktig oppdragsgiver — kreves ikke moms av skyldner men av oppdragsgiveren.
Årsaken til dette er at det er oppdragsgiveren som får tjenesten utført av inkassobyrået. Disse momsfakturaene kan oppdragsgiver føre som inngående moms i sitt eget momsregnskap, og således blir det vanligvis ingen utgift.

Hvis oppdragsgiveren ikke er momspliktig — det legges til moms på alle inkassosalærene skyldner betaler.
For skyldner blir det 25% dyrere å skylde penger til en ikke-momspliktig kreditor i forhold til en momspliktig kreditor. Inkassobyrået vil ikke fakturere en ikke-momspliktig oppdragsgiver for moms på inkassosalærer betalt av skyldner.

Er oppdragsgiver registrert i utlandet — skal det kun beregnes moms for skriving og uttagelse av forliksklager, utleggsbegjæringer og andre rettslige skritt.

Dersom du har mottatt en faktura hvor betalingen er kr. 0.- men mva-beløp er spesifisert, betyr det at mva andelen av salæret er trukket fra i oppgjøret.
Du vil da få hele mva-beløpet refundert i ditt eget mva-oppgjør ved å postere mva-beløpet
D 7110 (inngmva) – K kundens reskontro

eksempel på bokføring av betalt inkassosak

Hovedstol 750
Renter 64
Salær 350 (ikke med i avregningen)
Mva 87
Overført bank 727
Debet   Kredit
Bank 727 Reskontro 750
Inngående mva 87 Renteinntekt 64
814 814
Back To Top