skip to Main Content
Et fakturakrav foreldes etter 3 år.
Foreldelsesfristen kan avbrytes dersom kravet sendes til forliksrådet eller til utleggsdekning.
De gebyrene som påløper i slike saker er vel anvendte midler for å opprettholde et krav i 10 år.
Det er mye som kan skje med debitors betalingsevne i løpet av denne perioden.
(foreldl. § 21nr 2 og 3 – Tvfl § 7-2 bokstav e)
Back To Top